<< Önceki Sonraki >>

DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI  - 1,00 TLİlan Numarası: 22067


En düşük teklif""
1,00 TL

Minimum fiyata ulaşmadı

İzlenme Sayısı: 554

Satıcı Bilgisi

diyalog - 0

Satıcı Karnesi: Satıcı Yorumlarını Gör  

Üyelik Tarihi:
31.03.2018 13:34

Fatih, İstanbul 3222

(212) 529-9933
Telefon 2: 0212 52999465
Fax: (212) 529-9933

Ödeme

Kabul edilen ödemeler:
Kredi Kartı, EFT/Havale, Teslimatta Ödeme

İlan İşlemleri

Benzer ilanlar

Sponsor

İhale bilgileri

En düşük teklif""
1,00 TL
Minimum fiyata ulaşmadı
Bu ürüne vereceğiniz maksimum teklifiniz gizli tutularak sizin adınıza aşamalı olarak maksimum teklif tutarınıza kadar teklif verilecektir.İlanlara teklif verme işlemi sırasında kullanım şartlarına uyulmalıdır.Tekliflerinizle ilgili bir sorun oluştuğunda satıcı ile görüşmelisiniz..
 • İhale türü:
 • Standart İhale
 • Miktar:
 • 1
 • En yüksek teklif:
 • Teklif yok
 • Teklifler:
 • Başlangıç teklifi:
 • 1,00 TL
 • Kalan zaman:
 • 2 Gün, 14 saat
  (Bitiş zamanı: 28.05.2019 11:19)
 • İlan Tarihi:
 • 29.12.2018 11:19
  (Giriş zamanı: 29.12.2018 11:19)

Açıklama

Yorum skoru:

DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZİ EMEKLİ SANDIĞI -SSK -SGK - BAĞKUR -BANKA ÇALIŞANLARI - KAYMAKAMLIKLARA İŞİTME CİHAZI VERİLİR. DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI AİLESİ OLARAK İŞİMİZİN SAĞLIK OLDUGUNUN BİLİNÇİ İLE SİZLERE DAHA İYİ HİZMET VERMEK İÇİN SÜREKLİ SEKTÖRDEKİ YENİLİKLERİN TAKİPÇİSİ OLMAKTAYIZ. KONUSUNDA DENEYİMLİ UZMAN KADROMUZ ESLİGİNDE İŞİTME SORUNLARINIZA KESİN VE YERİNDE ÇÖZÜMLER ÜRETMEKTEYİZ. NOT: YENİ İŞİTME CİHAZI ALIMLARINIZDA RAPORLARINIZLA BİZLERE BAŞVURDUNUZDA 650 TL İNDİRİM UYGULANMAKTADIR. Oticon Sensei KANAL SAYISI : 8 BANT SAYISI : 15 Oti­con Sen­sei, pe­di­at­rik has­ta­lar için özel ola­rak ta­sar­lan­mış en yeni işit­me ci­ha­zı­dır. FINDIKZADE VE BAHÇELİEVLER DİYALOG İşit­me Ci­haz­la­rı Mer­kez­le­ri­miz­de­’­de sa­tış­la­rı de­vam eden ci­ha­zın, son tek­no­lo­ji Ini­um plat­for­mun­da üre­ti­len Sen­sei, dev­rim ni­te­li­ğin­de­ki od­yo­lo­jik özel­lik­le­ri­ni sağ­lam bir ta­sa­rım ile bir­leş­ti­ri­yor. Ha­fif de­re­ce­li işit­me kay­bın­dan, ile­ri de­re­ce işit­me kay­bı­na ka­dar çe­şit­li se­vi­ye­ler­de işit­me prob­le­mi ya­şa­yan, ço­cuk­la­rın, be­bek­lik dö­nem­le­rin­den ye­tiş­kin­lik­le­ri­ne ka­dar, de­ği­şen ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­lı­yor. Konuşma Koruması E özelliği ile, ko­nuş­ma ses­le­ri­nin tam ve do­ğal ola­rak işi­til­me­si­ni sağ­lar. Ses­le­ri ola­bil­di­ğin­ce net ve an­la­şı­lır hale ge­ti­re­rek, işit­me sis­te­mi­nin ge­liş­ti­re­bi­le­ce­ği­sağ­lam akus­tik te­mel oluş­tu­rur. SmartFit Eğitmeni İşit­me ci­haz­la­rın­da bir ilk olan Smart­Fit Eğit­me­ni, ço­cuk­la­rın ku­lak ka­lıp­la­rı­nın ebe­veyn­le­ri ta­ra­fın­dan doğ­ru ve ko­lay­ca ta­kıl­ma­sı­nı sağ­lar. Akıl­lı Sen­sei LED, ku­lak ka­lı­bı doğ­ru ko­num­da ol­ma­dı­ğı za­man bunu be­lir­te­rek, ebe­veyn ve il­gi­li­le­rin ku­lak ka­lı­bı­nı doğ­ru tak­tık­la­rı­nı an­la­ma­la­rı­na yar­dım­cı olur. VoicePriority Ge­liş­miş bir FM tek­no­lo­ji­si olan Vo­iceP­ri­ority özel­li­ği ile sı­nıf gü­rül­tü­lü ol­du­ğun­da, FM sin­ya­li­ne ön­ce­lik ve­re­rek ek ka­zanç sağ­lar. Gü­rül­tü se­vi­ye­si nor­ma­le dön­dü­ğün­de, Sen­sei işit­me ci­ha­zı Vo­iceP­ri­ority özel­li­ği sa­ye­sin­de işit­me ci­ha­zı­nın mik­ro­fon sin­yal­le­ri ile hız­lı­ca den­ge­le­ye­rek ço­cu­ğun or­tam­dan kop­ma­sı­nı en­gel­ler. Alerji Yapmaz Nano Kaplama Çocuk­la­rın işit­me prob­lem­le­ri ka­dar sağ­lık ve kon­fo­ru­nu da ön plan­da tu­tan Oti­con Sen­sei hipo-aler­jik nano kap­la­ma­sı ile ço­cuk­la­rın has­sas cilt­le­rin ko­ru­ya­rak işit­me ci­ha­zı­la­rın­da bir ilke daha imza atar. Oticon Sensei Hemen Arayın


İlan Detayları

 • Kimden
 • Durumu
 • Mağazadan
 • Sıfır


Genel Soru / Cevap

Bu ilan için hiç soru sorulmamış